#
Skrzynka na sygnały
Telefon bezpieczeństwa
Telefon zaufania
RODO
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
STAŻE ZAWODOWE W GRECJI
Uczniowie Technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, wyjadą na staż zawodowy do Grecji!!!

Praktyki odbędą się w ramach projektu: „Kompetencje i Rozwój” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064083 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, na zasadach Programu Erasmus+.
Staż realizowany będzie w terminie od 20 kwietnia do 1 maja 2020 r.

Uczestnikowi zapewniony będzie:
• Transport (międzynarodowy i lokalny),
• Zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
• Program edukacyjno - kulturowy,
• Ubezpieczenie na czas mobilności,
• Kieszonkowe,
Główne cele projektu:
• Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
• Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze miękkim,
• Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego, przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
• Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:
• są uczniami szkoły klas 2-4;
• kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych;
• uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
• wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
• cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).
Zapraszamy zainteresowanych uczniów na spotkanie w poniedziałek, 20. stycznia, o godz. 9.50 (sala 234)

Termin składania zgłoszeń to 24 stycznia 2020 r., godzina 14:00

Dokumenty do pobrania:
1. Formularz
2. Regulamin
Dodane przez admin dnia 16-01-2020 21:38218 Czytań - Drukuj

##


Deklaracje na egzaminy zawodowe należy złożyć w sekretariacie najpóźniej do 13-02-2020 r. do godz. 12.00
POMAGAMY DZIECIOM Z DOMU DZIECKA
PLAN KURS
KUCHARZ 1st.

TERMINY KURSÓW
DLA KLAS
WIELOZAWODOWYCH - II SEMESTR

TERMINY ZJAZDÓW LOdD - semestr letni
TERMINY KURSÓW
DLA KLAS PIERWSZYCH
WIELOZAWODOWYCH
ORGANIZOWANYCH
w ZESPOLE SZKÓŁ
w RACIĄŻUDesign by A.K. with theme CeRNoBiL for ZS Raciaz Powered by PHP-Fusion 274468 Unikalnych wizyt